Image6@2x

CareBox Målgrupper

  • Personer der dagligt arbejder med og 
   bruger hjælpemidler og velfærdsteknologi. 

  • Personer med ansvar for indkøb og
   implementering af nye løsninger til gavn
   for både borger og kollega.

 

 • Pårørende til mennesker med behov for
  tekno­logi­­understøttelse, der leder efter en
  ny løsning til et konkret behov i dagligdagen. 

 • Personer med interesse i nye løsninger, der
  kan sikre selv­hjulpenhed og uafhængighed.